Project Description

BEDEC-RE

Database of construction products with recycled material

Project coordinator: ITeC
Funding framework: Ajuts pel Foment de l’Economia Circular 2017 de l’Agència de Residus de Catalunya
Budget: 45.374,37 €
Periode: From 19/12/2017 to 19/12/2019

 

Bloc-replastic Speedier